آگهی استخدام کارشناس it در مجتمع درمانی معتبر

استخدام کارشناس it در مجتمع درمانی معتبر

1399-01-28

استخدام کارشناس it در مجتمع درمانی معتبر، خانم با حقوق ثابت 1/800 هزارتومان، به صورت تمام وقت، بیمه تامین اجتماعی و سایر مزایا

استخدام کارشناس it در مجتمع درمانی معتبر، خانم با حقوق ثابت 1/800 هزارتومان، به صورت تمام وقت، بیمه تامین اجتماعی و سایر مزایا

کرج فردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی