آگهی استخدام مهندس کشاورزی در شرکت تجاری

استخدام مهندس کشاورزی در شرکت تجاری

1399-01-27

استخدام مهندس کشاورزی خانم مجرد با تجربه در شرکت تجاری به صورت تمام وقت با سن حداقل 30 سال و محجبه و چادری

استخدام مهندس کشاورزی خانم مجرد با تجربه در شرکت تجاری به صورت تمام وقت با سن حداقل 30 سال و محجبه و چادری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی