آگهی استخدام مهندس متالوژی در شرکت دانش بنیان

استخدام مهندس متالوژی در شرکت دانش بنیان

1399-01-26

استخدام مهندس متالوژی در شرکت دانش بنیان در شهرک صنعتی چهاردانگه در محیط مناسب و حقوق توافقی

استخدام مهندس متالوژی در شرکت دانش بنیان در شهرک صنعتی چهاردانگه در محیط مناسب و حقوق توافقی

تهران نعمت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی