آگهی استخدام حسابدار در کارخانه بتن آماده

استخدام حسابدار در کارخانه بتن آماده

1399-01-26

استخدام حسابدار در کارخانه بتن اماده دارای حداقل ۵ سال سابقه کار آشنا با کامپیوتر و برنامه های حسابداری دارای ضامن معتبر و به صورت تمام وقت

استخدام حسابدار در کارخانه بتن اماده دارای حداقل ۵ سال سابقه کار آشنا با کامپیوتر و برنامه های حسابداری دارای ضامن معتبر و به صورت تمام وقت

شیراز پایگاه هوایی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی