آگهی استخدام مهندس الکترونیک در موسسه خصوصی

استخدام مهندس الکترونیک در موسسه خصوصی

1399-01-25

استخدام مهندس الکترونیک در موسسه خصوصی مسلط به امور gps ساخت و تعمیرات با محیط کاری مناسب و شرایط توافقی

استخدام مهندس الکترونیک در موسسه خصوصی مسلط به امور gps ساخت و تعمیرات با محیط کاری مناسب و شرایط توافقی

تهران افسریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی