آگهی استخدام دستیار ناخن کار در آرایشگاه

استخدام دستیار ناخن کار در آرایشگاه

1397-08-23

استخدام دستیار ناخن کار در آرایشگاه.ترجیحا ساکن شمال تهران. حداکثر 28 سال

استخدام دستیار ناخن کار در آرایشگاه.ترجیحا ساکن شمال تهران. حداکثر 28 سال

تهران فرمانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی