آگهی استخدام بازاریاب در رستوران

استخدام بازاریاب در رستوران

1399-01-25

استخدام بازاریاب در رستوران بابت بازاریابی در شرکت ها و ارگان های مختلف بابت کترینگ و پخش غذا با روابط عمومی بالا و خوش صحبت

استخدام بازاریاب در رستوران بابت بازاریابی در شرکت ها و ارگان های مختلف بابت کترینگ و پخش غذا با روابط عمومی بالا و خوش صحبت

تهران اندیشه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی