آگهی استخدام گرافیست خلاق و دائم در گروه تولیدی پوشاک

استخدام گرافیست خلاق و دائم در گروه تولیدی پوشاک

1399-01-24

استخدام گرافیست خلاق در گروه تولیدی پوشاک تن ریسا به صورت دائم و دور کاری پروژه ای به انتخاب شما میباشد. ترجیحا خانم برای طراحی چاپ پوشاک و همچنین ساخت فریم پست مجازی میباشد.

استخدام گرافیست خلاق در گروه تولیدی پوشاک تن ریسا به صورت دائم و دور کاری پروژه ای به انتخاب شما میباشد. ترجیحا خانم برای طراحی چاپ پوشاک و همچنین ساخت فریم پست مجازی میباشد.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی