آگهی استخدام مربی بدنسازی در موسسه مجاز

استخدام مربی بدنسازی در موسسه مجاز

1399-01-19

استخدام مربی خانم بدنسازی در موسسه مجاز با سابقه مرتبط دارای استایل ورزشی توان مربی گری و مدیریت ساعت کاری 10 الی 17 حقوق توافقی

استخدام مربی خانم بدنسازی در موسسه مجاز با سابقه مرتبط دارای استایل ورزشی توان مربی گری و مدیریت ساعت کاری 10 الی 17 حقوق توافقی

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی