آگهی استخدام فروشنده جهت فعالیت در نانوایی سنتی ساجی

استخدام فروشنده جهت فعالیت در نانوایی سنتی ساجی

1397-08-23

استخدام فروشنده جهت فعالیت در نانوایی سنتی ساجی متقاضی محترم برای کسب توضیحات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.

استخدام فروشنده جهت فعالیت در نانوایی سنتی ساجی متقاضی محترم برای کسب توضیحات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.

خرم‌ آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی