آگهی استخدام مهندس مکانیک در شهرک صنعتی

استخدام مهندس مکانیک در شهرک صنعتی

1399-01-19

استخدام مهندس مکانیک با گرایش ساخت و تولید در شهرک صنعتی بابت پیگیری ساخت قطعات صنعتی و مدل سازی و مسلط به اپراتوری cnc

استخدام مهندس مکانیک با گرایش ساخت و تولید در شهرک صنعتی بابت پیگیری ساخت قطعات صنعتی و مدل سازی و مسلط به اپراتوری cnc

تهران مهرآباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی