آگهی استخدام مهندس متالوژی در شهرک صنعتی

استخدام مهندس متالوژی در شهرک صنعتی

1399-01-19

استخدام مهندس متالوژی در شهرک صنعتی بابت کنترل کیفیت برای مونتاژ شیرآلات با حقوق و مزایای قانونی و بیمه تامین اجتماعی

استخدام مهندس متالوژی در شهرک صنعتی بابت کنترل کیفیت برای مونتاژ شیرآلات با حقوق و مزایای قانونی و بیمه تامین اجتماعی

تهران قیام دشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی