درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام دندانپزشک در مطب دندانپزشکی

استخدام دندانپزشک در مطب دندانپزشکی

1399-01-19

استخدام دندانپزشک در مطب دندانپزشکی دارای تعداد زیاد بیمار و مراجعه کننده، پرداخت حقوق به صورت هفتگی خواهد بود.

استخدام دندانپزشک در مطب دندانپزشکی دارای تعداد زیاد بیمار و مراجعه کننده، پرداخت حقوق به صورت هفتگی خواهد بود.

تهران تهرانپارس
اطلاعات تماس

*******09129

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی