آگهی استخدام برنامه نویس اندروید پروژه ای در موسسه آموزشی فرهنگی

استخدام برنامه نویس اندروید پروژه ای در موسسه آموزشی فرهنگی

1399-01-19

استخدام برنامه نویس اندروید پروژه ای در موسسه آموزشی فرهنگی با سن حداکثر ۳۰ سال مسلط به برنامه کاتلین با در نظر گرفتن دوره آزمایشی قبل از عقد قرارداد

استخدام برنامه نویس اندروید پروژه ای در موسسه آموزشی فرهنگی با سن حداکثر ۳۰ سال مسلط به برنامه کاتلین با در نظر گرفتن دوره آزمایشی قبل از عقد قرارداد

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی