آگهی استخدام کمک حسابدار در موسسه غیر دولتی

استخدام کمک حسابدار در موسسه غیر دولتی

1399-01-19

استخدام کمک حسابدار خانم در موسسه غیر دولتی بابت ثبت اسناد حسابداری و انجام امور اداری با حقوق مناسب

استخدام کمک حسابدار خانم در موسسه غیر دولتی بابت ثبت اسناد حسابداری و انجام امور اداری با حقوق مناسب

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی