آگهی استخدام فتوشاپ کار در شرکت معتبر

استخدام فتوشاپ کار در شرکت معتبر

1399-01-18

استخدام فتوشاپ کار و طراح خلاق برای ادیت فیلم و طراحی قالب در شرکت معتبر جهت کار غیر حضوری- ممکن است برای انجام یکی سری کارها یک روز در هفته نیاز به حضور در شرکت باشد.

استخدام فتوشاپ کار و طراح خلاق برای ادیت فیلم و طراحی قالب در شرکت معتبر جهت کار غیر حضوری- ممکن است برای انجام یکی سری کارها یک روز در هفته نیاز به حضور در شرکت باشد.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی