آگهی استخدام تدوینگر در شرکت مجاز

استخدام تدوینگر در شرکت مجاز

1399-01-24

استخدام تدوینگر در شرکت مجاز جهت محتوای ویدیویی و پرده سبز فیلمبرداری جهت تولید محتوا .

استخدام تدوینگر در شرکت مجاز جهت محتوای ویدیویی و پرده سبز فیلمبرداری جهت تولید محتوا .

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی