آگهی استخدام بازاریاب در فروشگاه خرازی

استخدام بازاریاب در فروشگاه خرازی

1399-01-24

استخدام بازاریاب جوان در فروشگاه خرازی - آشنایی با تمامی سوپر مارکتها شهر و حومه - دارای 3 سال سابقه کار

استخدام بازاریاب جوان در فروشگاه خرازی - آشنایی با تمامی سوپر مارکتها شهر و حومه - دارای 3 سال سابقه کار

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی