آگهی استخدام حسابدار در فروشگاه مواد غذایی

استخدام حسابدار در فروشگاه مواد غذایی

1399-01-23

استخدام حسابدار جوان در فروشگاه مواد غذایی - لیسانس حسابداری - 3 سال سابقه کار - حقوق مناسب - شیفت عصر (ساعت کار ۱۳ تا ۲۲)

استخدام حسابدار جوان در فروشگاه مواد غذایی - لیسانس حسابداری - 3 سال سابقه کار - حقوق مناسب - شیفت عصر (ساعت کار ۱۳ تا ۲۲)

اهواز کوی علوی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی