آگهی استخدام حسابدار در فروشگاه بزرگ مهر گیلان

استخدام حسابدار در فروشگاه بزرگ مهر گیلان

1399-01-22

استخدام حسابدار در فروشگاه بزرگ مهر گیلان - به صورت تمام وقت - دارای 5 سال سابقه کار - بیمه تامین اجتماعی

استخدام حسابدار در فروشگاه بزرگ مهر گیلان - به صورت تمام وقت - دارای 5 سال سابقه کار - بیمه تامین اجتماعی

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی