آگهی استخدام حسابدار در شرکت خصوصی

استخدام حسابدار در شرکت خصوصی

1399-01-20

استخدام حسابدار در شرکت خصوصی بابت حسابداری ورق گالوانیزه (جاده کلات)

استخدام حسابدار در شرکت خصوصی بابت حسابداری ورق گالوانیزه (جاده کلات)

مشهد عبادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی