آگهی استخدام حسابدار خانم در شرکت مجاز

استخدام حسابدار خانم در شرکت مجاز

1399-01-20

استخدام حسابدار خانم در شرکت مجاز - حداقل 3 سال سابقه کار - آشنا به بیمه و مالیات - آشنا با برنامه سپیدار - به صورت تمام وقت - بیمه ندارد

استخدام حسابدار خانم در شرکت مجاز - حداقل 3 سال سابقه کار - آشنا به بیمه و مالیات - آشنا با برنامه سپیدار - به صورت تمام وقت - بیمه ندارد

کرج فردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی