آگهی استخدام کارمند فروش در شرکت تولیدی

استخدام کارمند فروش در شرکت تولیدی

1399-01-20

استخدام کارمند فروش در شرکت تولیدی - حداقل ۵ سال سابقه حسابداری - آشنا به اینترنت و فروش حضوری - به صورت تمام وقت

استخدام کارمند فروش در شرکت تولیدی - حداقل ۵ سال سابقه حسابداری - آشنا به اینترنت و فروش حضوری - به صورت تمام وقت

تهران پاکدشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی