آگهی استخدام حسابدار در شرکت پخش مواد غذایی

استخدام حسابدار در شرکت پخش مواد غذایی

1399-01-18

استخدام حسابدار خانم در شرکت پخش مواد غذایی - سه سال سابقه کار - آشنا به برنامه آفیس - سن حداکثر 30 سال

استخدام حسابدار خانم در شرکت پخش مواد غذایی - سه سال سابقه کار - آشنا به برنامه آفیس - سن حداکثر 30 سال

تهران میدان آزادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی