آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر

استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر

1399-01-18

استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر (شرکت طبیعت) - حقوق قانونی + بیمه تامین اجتماعی + صبحانه و ناهار - دارای سابقه کار - سن حداکثر 30 سال

استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر (شرکت طبیعت) - حقوق قانونی + بیمه تامین اجتماعی + صبحانه و ناهار - دارای سابقه کار - سن حداکثر 30 سال

تهران شهر زیبا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی