آگهی استخدام بازاریاب در مجتمع فرهنگی

استخدام بازاریاب در مجتمع فرهنگی

1399-01-17

استخدام بازاریاب در مجتمع فرهنگی بابت فروش کتاب - با حقوق پورسانت

استخدام بازاریاب در مجتمع فرهنگی بابت فروش کتاب - با حقوق پورسانت

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی