آگهی استخدام بازاریاب در شرکت خصوصی

استخدام بازاریاب در شرکت خصوصی

1399-01-16

استخدام بازاریاب خانم در شرکت خصوصی - دارای سابقه بازاریابی -با حقوق ثابت - بیمه از ماه دوم

استخدام بازاریاب خانم در شرکت خصوصی - دارای سابقه بازاریابی -با حقوق ثابت - بیمه از ماه دوم

تهران میدان آزادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی