آگهی استخدام بازاریاب خانم در شرکت خصوصی

استخدام بازاریاب خانم در شرکت خصوصی

1399-01-15

استخدام بازاریاب خانم در شرکت خصوصی بابت فروش میلگرد

استخدام بازاریاب خانم در شرکت خصوصی بابت فروش میلگرد

تهران شاد آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی