آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت اینترنتی

استخدام کارشناس فروش در شرکت اینترنتی

1399-01-11

استخدام کارشناس فروش در شرکت اینترنتی بابت فروش وب سایت - غیرحضوری - حقوق: پورسانت (20 درصد از کل فروش)

استخدام کارشناس فروش در شرکت اینترنتی بابت فروش وب سایت - غیرحضوری - حقوق: پورسانت (20 درصد از کل فروش)

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی