آگهی استخدام طراح گرافیست آقا

استخدام طراح گرافیست آقا

1398-12-24

استخدام طراح گرافیست آقا برای طراحی تصاویر مختلف به منظور چاپ روی لباس و علاقه مند به صنعت مد و لباس بصورت دورکاری

استخدام طراح گرافیست آقا برای طراحی تصاویر مختلف به منظور چاپ روی لباس و علاقه مند به صنعت مد و لباس بصورت دورکاری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی