درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام برنامه نویس

استخدام برنامه نویس

1399-01-05

استخدام برنامه‌نویس MEGA2560 و LCD و RFID بصورت پروژه ای با دریافت مبلغ حدود یک میلیون.

استخدام برنامه‌نویس MEGA2560 و LCD و RFID بصورت پروژه ای با دریافت مبلغ حدود یک میلیون.

تهران پاسداران
اطلاعات تماس

*******09106

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی