آگهی استخدام بازاریاب تلفنی در شرکت اداری

استخدام بازاریاب تلفنی در شرکت اداری

1399-01-08

استخدام بازاریاب تلفنی خانم مجرد در شرکت اداری - حداکثر ۳۰ سال - خوش صحبت - حقوق قانون کار

استخدام بازاریاب تلفنی خانم مجرد در شرکت اداری - حداکثر ۳۰ سال - خوش صحبت - حقوق قانون کار

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی