آگهی استخدام برنامه نویس خانم

استخدام برنامه نویس خانم

1398-12-25

استخدام برنامه نویس خانم آشنا به زبان‌های برنامه نویسی و همچنین طراحی سایت. تسلط به زبان انگلیسی از الزامات است.

استخدام برنامه نویس خانم آشنا به زبان‌های برنامه نویسی و همچنین طراحی سایت. تسلط به زبان انگلیسی از الزامات است.

کرج جهانشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی