آگهی استخدام کارمند فروش در فروشگاه زنجیره ای

استخدام کارمند فروش در فروشگاه زنجیره ای

1398-12-25

استخدام کارمند فروش جوان در فروشگاه زنجیره ای - ساکن شرق تهران - با حقوق قانونی

استخدام کارمند فروش جوان در فروشگاه زنجیره ای - ساکن شرق تهران - با حقوق قانونی

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی