آگهی استخدام کارمند خانم مسلط به فتوشاپ و زبان انگلیسی

استخدام کارمند خانم مسلط به فتوشاپ و زبان انگلیسی

1398-12-24

استخدام کارمند خانم مسلط به فتوشاپ و زبان انگلیسی و تسلط به تولید محتوا.

استخدام کارمند خانم مسلط به فتوشاپ و زبان انگلیسی و تسلط به تولید محتوا.

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی