آگهی استخدام منشی مدیر عامل خانم برای کار در شرکت واردات و صادرات

استخدام منشی مدیر عامل خانم برای کار در شرکت واردات و صادرات

1398-12-24

استخدام منشی خانم مجرد با روابط عمومی بالا و آشنا به کامپیوتر با حقوق ثابت برای هماهنگی امور مربوط به مدیر عامل شرکت واردات و صادرات.

استخدام منشی خانم مجرد با روابط عمومی بالا و آشنا به کامپیوتر با حقوق ثابت برای هماهنگی امور مربوط به مدیر عامل شرکت واردات و صادرات.

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی