آگهی استخدام منشی خانم برای کار در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم برای کار در شرکت معتبر

1398-12-24

استخدام منشی خانم مجرد برای کار در شرکت معتبر .

استخدام منشی خانم مجرد برای کار در شرکت معتبر .

تهران افسریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی