آگهی استخدام کارمند اداری خانم برای کار در گالری مانتو

استخدام کارمند اداری خانم برای کار در گالری مانتو

1398-12-19

استخدام کارمند اداری خانم به صورت نیمه وقت با حقوق اداره کار برای کار در گالری مانتو.

استخدام کارمند اداری خانم به صورت نیمه وقت با حقوق اداره کار برای کار در گالری مانتو.

تهران کاشانک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی