آگهی استخدام حسابدار در شرکت بازرگانی

استخدام حسابدار در شرکت بازرگانی

1398-12-21

استخدام حسابدار در شرکت بازرگانی - تمام وقت - حداقل ۵ سال سابقه کار - مسلط به آفیس و برنامه سپیدار و گزارشات مالی

استخدام حسابدار در شرکت بازرگانی - تمام وقت - حداقل ۵ سال سابقه کار - مسلط به آفیس و برنامه سپیدار و گزارشات مالی

تهران اسکندری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی