آگهی استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر

استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر

1398-12-14

استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر در محیطی مناسب با حقوق و مزایا آشنا با sql server Nginx Linux/Unix به صورت تمام وقت

استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر در محیطی مناسب با حقوق و مزایا آشنا با sql server Nginx Linux/Unix به صورت تمام وقت

تهران طرشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی