آگهی استخدام بازاریاب در شرکت خصوصی

استخدام بازاریاب در شرکت خصوصی

1398-12-14

استخدام بازاریاب خانم با تجربه در شرکت خصوصی در زمینه فروش زعفران و آشنا به بازار زعفران

استخدام بازاریاب خانم با تجربه در شرکت خصوصی در زمینه فروش زعفران و آشنا به بازار زعفران

تهران استاد معین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی