آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی

استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی

1397-08-23

استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی جهت انجام امور داخلی آموزشگاه به صورت نیمه وقت 10 تا 16 با حقوق توافقی

استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی جهت انجام امور داخلی آموزشگاه به صورت نیمه وقت 10 تا 16 با حقوق توافقی

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی