آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت غیردولتی

استخدام کارشناس فروش در شرکت غیردولتی

1398-12-14

استخدام کارشناس فروش در شرکت غیردولتی در زمینه تجهیزات پزشکی با حقوق توافقی

استخدام کارشناس فروش در شرکت غیردولتی در زمینه تجهیزات پزشکی با حقوق توافقی

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی