آگهی استخدام مسئول دفتر خانم برای دفتر شرکت معتبر

استخدام مسئول دفتر خانم برای دفتر شرکت معتبر

1398-12-12

استخدام مسئول خانم برای دفتر شرکت معتبر مسلط به امور اداری و کامپیوتری،بیمه و مزایای قانونی دارای اعتماد به نفس ، روابط عمومی بالا و ضامن معتبر.

استخدام مسئول خانم برای دفتر شرکت معتبر مسلط به امور اداری و کامپیوتری،بیمه و مزایای قانونی دارای اعتماد به نفس ، روابط عمومی بالا و ضامن معتبر.

تهران اسکندری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی