آگهی استخدام بازاریاب در موسسه خصوصی

استخدام بازاریاب در موسسه خصوصی

1398-12-12

استخدام بازاریاب فعال در موسسه خصوصی بابت ساک دستی نانو (تحمل وزن تا ۱۰ کیلوگرم) - مناسب فروش شب عید دست فروشی و بساطی - بیست درصد از فاکتور فروش

استخدام بازاریاب فعال در موسسه خصوصی بابت ساک دستی نانو (تحمل وزن تا ۱۰ کیلوگرم) - مناسب فروش شب عید دست فروشی و بساطی - بیست درصد از فاکتور فروش

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی