آگهی استخدام گرافیست در شرکت معتبر

استخدام گرافیست در شرکت معتبر

1398-12-10

استخدام گرافیست درشرکت معتبر با شرایط کاری مناسب و حقوق مکفی آشنا به Photoshop illustrator Indesign به صورت فول تایم

استخدام گرافیست درشرکت معتبر با شرایط کاری مناسب و حقوق مکفی آشنا به Photoshop illustrator Indesign به صورت فول تایم

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی