آگهی استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر

استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر

1398-12-10

استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر آشنا به زبان های Asp.net ،HTML5 ،LinQ ،jquerygs با شرایط کاری مناسب و به صورت تمام وقت

استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر آشنا به زبان های Asp.net ،HTML5 ،LinQ ،jquerygs با شرایط کاری مناسب و به صورت تمام وقت

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی