آگهی استخدام نظافتچی در کلینیک پزشکی

استخدام نظافتچی در کلینیک پزشکی

1398-12-06

استخدام نظافتچی در کلینیک پزشکی همراه با بیمه به صورت تمام وقت

استخدام نظافتچی در کلینیک پزشکی همراه با بیمه به صورت تمام وقت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی