آگهی استخدام نگهبان در پروژه ساختمانی

استخدام نگهبان در پروژه ساختمانی

1398-12-05

استخدام نگهبان در پروژه ساختمانی با حقوق ثابت و جای خواب به صورت شبانه روزی

استخدام نگهبان در پروژه ساختمانی با حقوق ثابت و جای خواب به صورت شبانه روزی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی