آگهی استخدام منشی در بازار آهن

استخدام منشی در بازار آهن

1398-12-05

استخدام منشی در بازار آهن با حقوق ثابت و پورسانت فروش به صورت تمام وقت

استخدام منشی در بازار آهن با حقوق ثابت و پورسانت فروش به صورت تمام وقت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی